Αφαίρεση Vs Ενθυλάκωση

Διαφορά μεταξύ αφαίρεσης και ενθυλάκωσης

Ορισμός της αφαίρεσης Η αφαίρεση είναι μια έννοια OOP που εστιάζει μόνο σε σχετικά δεδομένα ενός αντικειμένου. Κρύβει τις λεπτομέρειες του φόντου και δίνει έμφαση στα βασικά σημεία δεδομένων για τη μείωση του compl