Όλα Για Το Ερώτημα Abap

Σεμινάριο ερωτήματος ABAP σε SAP: SQ01, SQ02, SQ03

Η εφαρμογή ABAP Query χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφορών που δεν υπάρχουν ήδη στο σύστημα SAP. Έχει σχεδιαστεί για χρήστες με μικρή ή καθόλου γνώση του προγραμματισμού ABAP