Όλα Για Το Bapi

Οδηγός SAP BAPI - Οδηγός βήμα προς βήμα για τη δημιουργία BAPI στο ABAP

Τα BAPI είναι τυποποιημένες διεπαφές προγραμματισμού (μέθοδοι) που επιτρέπουν σε εξωτερικές εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε επιχειρηματικές διαδικασίες και δεδομένα στο σύστημα R/3. Κωδικός Τ που χρησιμοποιείται SWO1