Δοκιμή Api Με Qtp

Δοκιμή API ΧΡΗΣΗ QTP/UFT: Πλήρες σεμινάριο

Τι είναι το API Testing; Πριν δοκιμάσουμε το API, πρέπει να γνωρίζουμε για το API. Το API (Application Programming Interface) είναι μια συλλογή λειτουργιών και διαδικασιών λογισμικού που μπορούν να εκτελεστούν από άλλα λογισμικά