Περιουσιακά Στοιχεία & Υποχρεώσεις

Τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις στη λογιστική; Ορισμός & ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Οι λέξεις περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση είναι δύο πολύ συνηθισμένες λέξεις στη λογιστική/λογιστική. Τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ως πόροι που βοηθούν στη δημιουργία κέρδους στην επιχείρησή σας. Έχετε κάποιο έλεγχο πάνω του. Η ευθύνη ορίζεται ως υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει η επιχείρησή σας. Με απλά λόγια, Ευθύνη σημαίνει πίστωση.