Αυτοματοποιημένη Vs. Χειροκίνητη Δοκιμή

Δοκιμές αυτοματισμού vs. Χειροκίνητη δοκιμή: Ποια είναι η διαφορά;

Διαφορά μεταξύ χειροκίνητης δοκιμής και δοκιμής αυτοματισμού. Η χειροκίνητη δοκιμή είναι δοκιμή του λογισμικού όπου οι δοκιμές εκτελούνται χειροκίνητα από έναν Αναλυτή QA. Στο Automated Software Testing, οι υπεύθυνοι δοκιμών γράφουν κώδικα/σενάρια δοκιμής για την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης δοκιμών.