Καλυτερη Λίστα Βάσεων Δεδομένων

13 ΚΑΛΥΤΕΡΟ δωρεάν λογισμικό βάσεων δεδομένων (Λίστα βάσεων δεδομένων SQL) το 2021

Μια βάση δεδομένων είναι μια συστηματική συλλογή δεδομένων που υποστηρίζει την αποθήκευση και το χειρισμό πληροφοριών. Συνήθως διαχειρίζεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS). Τα δεδομένα μέσα σε μια βάση δεδομένων είναι συνήθως