Δέντρο Δυαδικής Αναζήτησης

Δέντρο δυαδικής αναζήτησης (BST) με παράδειγμα

Τι είναι το δυαδικό δέντρο αναζήτησης; Το δυαδικό δέντρο αναζήτησης είναι ένας προηγμένος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του κόμβου, του αριστερού και του δεξιού κλάδου του, που διαμορφώνονται σε μια δομή δέντρου και επιστρέφουν την τιμή.