Μπλοκ Σε Pl/sql

PL/ SQL Block: STRUCTURE, Syntax, ANONYMOUS Παράδειγμα

Στο PL/SQL, ο κώδικας δεν εκτελείται σε μορφή μίας γραμμής, αλλά εκτελείται πάντα ομαδοποιώντας τον κώδικα σε ένα μόνο στοιχείο που ονομάζεται Blocks. Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για αυτά τα μπλοκ.