Τύπος Δεδομένων C ++ Char

Τύπος δεδομένων C ++ Char με παραδείγματα

Το Char είναι ένας τύπος δεδομένων C ++ που έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση γραμμάτων. Το Char είναι ακρωνύμιο ενός χαρακτήρα. Είναι ένας ολοκληρωμένος τύπος δεδομένων, που σημαίνει ότι η τιμή αποθηκεύεται ως ακέραιος αριθμός. Ένας χαρακτήρας παίρνει μέγεθος μνήμης 1 byte. Αποθηκεύει επίσης έναν μόνο χαρακτήρα.