Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Cloud Computing

Cloud Computing Tutorial για Αρχάριους: Τι Είναι & Αρχιτεκτονική

Το Cloud Computing μπορεί να οριστεί ως παροχή υπολογιστικής ισχύος (CPU, RAM, ταχύτητες δικτύου, λογισμικό αποθήκευσης OS) μιας υπηρεσίας μέσω ενός δικτύου (συνήθως στο διαδίκτυο), αντί να διαθέτει φυσικούς υπολογιστικούς πόρους στη θέση του πελάτη. Παράδειγμα: AWS