Κωδικοποιημένη Αυτοματοποίηση Δοκιμής Διεπαφής Χρήστη

Κωδικοποιημένο σεμινάριο πλαισίου αυτοματισμού δοκιμής διεπαφής χρήστη

Ένας τυπικός έλεγχος αυτοματισμού λογισμικού απαιτεί εργαλείο αυτοματισμού όπως το Selenium και το QTP. Η κωδικοποιημένη διεπαφή χρήστη είναι παρόμοια με αυτά τα εργαλεία και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για λειτουργικές δοκιμές. Χρήση κωδικοποιημένου UI Test (CUIT)