Κόστος, Κέρδος, Εσωτερική Παραγγελία

Κέντρο κόστους και Κέντρο κέρδους στο SAP: Ποια είναι η διαφορά;

Το κέντρο κέρδους είναι μια οργανωτική μονάδα στη λογιστική που αντικατοπτρίζει μια δομή του οργανισμού προσανατολισμένη στη διαχείριση με σκοπό τον εσωτερικό έλεγχο.