Δημιουργία Δεδομένων Κύριου Πελάτη

Δημιουργήστε κύρια δεδομένα πελατών: SAP XD01

Background Customer Master είναι τα κύρια κύρια δεδομένα στο SAP SD. Για να δημιουργήσουμε Customer Master χρειαζόμαστε ομάδα λογαριασμού. Ομάδα λογαριασμών: Η ομάδα λογαριασμών είναι συσσώρευση παρόμοιων λογαριασμών. Ο κύριος ρεΕκπαιδευτικός οδηγός δεδομένων πελατών: Δημιουργία, εμφάνιση, αποκλεισμός, διαγραφή στο SAP

Σε αυτό το σεμινάριο, φαίνεται πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Master Data Data. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FD01 στο πεδίο εντολών SAP