Δημιουργία Εγγραφής Πληροφοριών Αγοράς

ME11: Πώς να δημιουργήσετε μια εγγραφή πληροφοριών αγοράς στο SAP

Εγγραφή πληροφοριών αγοράς Τα αρχεία πληροφοριών αγοράς είναι πληροφορίες σχετικά με τους όρους αγοράς συγκεκριμένου υλικού από προμηθευτή. Διατηρούνται σε συνδυασμό προμηθευτή/υλικού και μπορούν να περιέχουν δεδομένα για πρ