Δημιουργία Εντολής Αγοράς

Πώς να δημιουργήσετε μια εντολή αγοράς ME21N στο SAP

Οι εντολές αγοράς χρησιμοποιούνται για διάφορες διαδικασίες προμηθειών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές προμήθειες (από το ένα εργοστάσιο σε άλλο), εξωτερικές προμήθειες αγαθών (άμεση κατανάλωση ή απόθεμα)