Κυκλωματικές Δοκιμές

Κυκλωματική πολυπλοκότητα του Mccabe: Υπολογίστε με το γράφημα ροής (παράδειγμα)

Η κυκλωματική πολυπλοκότητα είναι μια μέτρηση λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πολυπλοκότητας ενός προγράμματος. Αυτή η μέτρηση, μετρά ανεξάρτητες διαδρομές μέσω του πηγαίου κώδικα προγράμματος. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για τον προσδιορισμό της πολυπλοκότητας της εφαρμογής.