Συνέντευξη Δοκιμής Βάσης Δεδομένων Ε & Α

Κορυφαίες 25 ερωτήσεις και απαντήσεις συνέντευξης δοκιμής βάσης δεδομένων

1) Τι είναι ο έλεγχος βάσης δεδομένων; Οι δοκιμές βάσεων δεδομένων χωρίζονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Δοκιμή ακεραιότητας δεδομένων Δοκιμή εγκυρότητας δεδομένων Απόδοση που σχετίζεται με βάση δεδομένων Δοκιμή λειτουργιών, διαδικασία