Καταστρεπτικές Δοκιμές

Τι είναι η Καταστρεπτική Δοκιμή; Μέθοδοι, Τεχνικές και Παραδείγματα

Το Destructive Testing είναι μια τεχνική αξιολόγησης λογισμικού που χρησιμοποιείται για την εύρεση σημείων αποτυχίας σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε- Τι είναι Καταστρεπτικός έλεγχος Γιατί να κάνετε Καταστρεπτικές Δοκιμές