Λογισμικό Διαμερίσματος Δίσκου

15 Καλύτερο ΔΩΡΕΑΝ Λογισμικό Διαμερίσματος Δίσκου για Windows 10 (2021)

Ένα διαμέρισμα είναι ένα τμήμα σκληρού δίσκου που διαχωρίζεται από άλλα μέρη. Σας δίνει τη δυνατότητα να χωρίσετε τον σκληρό δίσκο σε διάφορες λογικές ενότητες. Το λογισμικό διαμερισμάτων είναι ένα εργαλείο που σας βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες