Ηθικοκοινωνικό Ζήτημα

Θέματα Ηθικής & Ασφάλειας στο Πληροφοριακό Σύστημα

Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν κάνει πολλές επιχειρήσεις επιτυχημένες σήμερα. Ορισμένες εταιρείες όπως η Google, το Facebook, το EBay κ.λπ. δεν θα υπήρχαν χωρίς την τεχνολογία της πληροφορίας. Ωστόσο, ακατάλληλη χρήση πληροφοριών