Σύστημα Εμπειρογνωμόνων Στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Expert System in AI: What is, Εφαρμογές & Παράδειγμα

Τι είναι το Expert System; Το Σύστημα Εμπειρογνωμόνων ορίζεται ως ένα διαδραστικό και αξιόπιστο σύστημα λήψης αποφάσεων βασισμένο σε υπολογιστή, το οποίο χρησιμοποιεί τόσο γεγονότα όσο και ευρετικά για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων λήψης αποφάσεων.