Σεμινάριο Λειτουργικού Προγραμματισμού

Τι είναι ο Λειτουργικός Προγραμματισμός; Φροντιστήριο με Παράδειγμα

Τι είναι ο Λειτουργικός Προγραμματισμός; Ο λειτουργικός προγραμματισμός (ονομάζεται επίσης FP) είναι ένας τρόπος σκέψης για την κατασκευή λογισμικού δημιουργώντας καθαρές λειτουργίες. Αποφεύγει τις έννοιες κοινής κατάστασης, μεταβλητών δεδομένων obs