Πώς Να Δημιουργήσετε Προσφορά

Πώς να δημιουργήσετε προσφορά: SAP VA21

Παράθεση: Είναι ένα έγγραφο πωλήσεων, το οποίο ενημερώνει τον πελάτη, ότι η εταιρεία θα παραδώσει μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος σε μια συγκεκριμένη ώρα και σε μια συγκεκριμένη τιμή. Η προσφορά μπορεί να δημιουργηθεί μετά