Πώς Να Δημιουργήσετε Παραγγελία Πωλήσεων

Τρόπος δημιουργίας παραγγελίας πωλήσεων: SAP VA01

Ιστορικό: Η «Παραγγελία Πωλήσεων» είναι μια σύμβαση μεταξύ Πελάτη και οργανισμού Πωλήσεων για προμήθεια συγκεκριμένων αγαθών και/υπηρεσιών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όλες οι σχετικές πληροφορίες από το Cust