Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Τη Μάσκα Επιπέδων;

Σεμινάριο μάσκας στρώματος Photoshop με παράδειγμα

Μεταγραφή βίντεο: Ένα πολύ σημαντικό μέρος των εργαλείων του Photoshop είναι η χρήση της μάσκας επιπέδου που δίνει τη δυνατότητα απόκρυψης και αποκάλυψης τμημάτων του επιπέδου χωρίς τη διαγραφή τους. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό και