Πώς Να Χρησιμοποιήσετε Το Έξυπνο Αντικείμενο;

Τι είναι το Smart Object; Πώς να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο αντικείμενο στο Photoshop;

Μεταγραφή βίντεο: Σε αυτό το βίντεο θα σας ενημερώσω για το έξυπνο αντικείμενο στο photoshop. Κάθε σχεδιαστής πρέπει να γνωρίζει το όφελος του έξυπνου αντικειμένου. Η κύρια ένταση