Σημαντικοί Πίνακες Στην Ενότητα Fi

SAP FI Σημαντικοί ΠΙΝΑΚΕΣ: Πρέπει να γνωρίζετε!

Προσφέρει την εξαντλητική λίστα διαφόρων πινάκων στην ενότητα FI, η λίστα αποτελείται από θέματα όπως Master Data, Λογιστικά έγγραφα, Πληρωμή