Ευρετήρια

Οδηγός ευρετηρίου MySQL - Δημιουργία, προσθήκη & απόθεση

Τα ευρετήρια SQL επιταχύνουν την αναζήτηση στη βάση δεδομένων και περιορίζουν την αναζήτηση ερωτημάτων και αυξάνουν την ταχύτητα ανάκτησης δεδομένων.