Εγκατάσταση & Διαμόρφωση

Λήψη, εγκατάσταση και διαμόρφωση SOAPUI στα Windows

Σε αυτό το σεμινάριο, θα δείξουμε τον οδηγό βήμα προς βήμα για τη λήψη, την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του SOAP UI (δωρεάν έκδοση). Ακολουθεί η απαίτηση λογισμικού και υλικού για τις διάφορες πλατφόρμες. Σε αυτό