Εισαγωγή Στο Deadlock

Εισαγωγή στο DEADLOCK στο λειτουργικό σύστημα

Τι είναι το αδιέξοδο; Το αδιέξοδο είναι μια κατάσταση που συμβαίνει στο λειτουργικό σύστημα όταν οποιαδήποτε διαδικασία εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής επειδή μια άλλη διαδικασία αναμονής κρατά τον απαιτούμενο πόρο. Το αδιέξοδο είναι ένα κοινό πρόβλημα στο