Jenkins Pipeline Tutorial

Jenkins Pipeline Tutorial: Πώς να δημιουργήσετε JenkinsFile (Παράδειγμα)

Τι είναι ο αγωγός Jenkins; Στο Jenkins, ένας αγωγός είναι μια ομάδα γεγονότων ή εργασιών που συνδέονται μεταξύ τους σε μια σειρά. Με απλά λόγια, το Jenkins Pipeline είναι ένας συνδυασμός plugins που s