Σύνδεση Βάσης Δεδομένων Jsp

Σύνδεση βάσης δεδομένων JSP: Επιλέξτε, Εισαγάγετε, Ενημερώστε & Διαγράψτε το Παράδειγμα

Στο JSP, η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση διαφόρων τύπων δεδομένων τα οποία είναι τεράστια και έχουν χωρητικότητα αποθήκευσης σε gigabytes. Το JSP μπορεί να συνδεθεί με τέτοιες βάσεις δεδομένων για να δημιουργήσει και να διαχειριστεί τις εγγραφές.