Δοκιμή Με Λέξη -Κλειδί

Πλαίσιο δοκιμής βάσει λέξεων -κλειδιών με παράδειγμα

Το KEYWORD-DRIVEN TESTING είναι μια τεχνική δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιεί αρχεία δεδομένων για να περιέχει τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την υπό δοκιμή εφαρμογή. Αυτές οι λέξεις -κλειδιά περιγράφουν το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου βήματος.