Μαζική Συντήρηση

MM17: Μαζική Συντήρηση Υλικού Master στο SAP

Για να δημιουργήσετε πολλά υλικά ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια λειτουργία όπως το εργαλείο eCatt LSMW (Legacy System Migration Workbench) BDC (Batch Data Communication) εγγραφές BAPI (Business Ap