Δοκιμή Απόδοσης Εφαρμογών Για Κινητά

Δοκιμή απόδοσης εφαρμογών για κινητά: Λίστα ελέγχου, Εργαλεία (Andriod & iOS)

Για οποιαδήποτε εφαρμογή για κινητά, η απόδοση είναι πολύ σημαντική. Εάν η εφαρμογή για κινητά δεν λειτουργεί καλά, ο τελικός χρήστης θα απεγκαταστήσει την εφαρμογή σας και θα βρει μια άλλη εφαρμογή που θα αποδίδει καλύτερα. Η εφαρμογή σας για κινητά