Ευρετήρια Mongodb

Μαθήματα MongoDB Indexing - createIndex (), dropindex () Παράδειγμα

Τα ευρετήρια είναι πολύ σημαντικά σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων και με το MongoDB δεν διαφέρει. Η χρήση των createIndex (), getindexes () dropindex () εξηγείται στο σεμινάριο.