Συνέντευξη Ms Access Interview Q & A

Κορυφαίες 16 ερωτήσεις και απαντήσεις συνέντευξης της βάσης δεδομένων της Microsoft Access

1) Εξηγήστε πώς μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από άλλες πηγές στη βάση δεδομένων της Access; Για εισαγωγή δεδομένων στη βάση δεδομένων της Access Στο κύριο μενού, κάντε κλικ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, στην ομάδα Εισαγωγή και σύνδεσμος Επιλέξτε τον τύπο