Δοκιμή Μετάλλαξης

Δοκιμή μετάλλαξης σε δοκιμές λογισμικού: Παράδειγμα βαθμολογίας μεταλλάξεων & ανάλυσης

Ο στόχος του Mutation Testing είναι να αξιολογήσει την ποιότητα των περιπτώσεων δοκιμής που θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικές για να αποτύχουν μεταλλαγμένο κώδικα.