Δίκτυο Έναντι Διαδικτύου

Διαφορά μεταξύ Δικτύου και Διαδικτύου

Τι είναι το Δίκτυο; Το δίκτυο είναι δύο ή περισσότεροι συνδεδεμένοι υπολογιστές που μπορούν να μοιραστούν πόρους όπως εκτυπωτής, σύνδεση στο διαδίκτυο, εφαρμογή κ.λπ. Είναι μια συλλογή συστημάτων και συσκευών υπολογιστών