Τελεστής, Προτεραιότητα, Σταθερές

Διαχειριστές VBScript: Λογική (AND, OR) αριθμητική, παράδειγμα σύγκρισης

Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τελεστές μέχρι τώρα, εν γνώσει ή εν αγνοία σας. Σκέφτεστε όταν χρησιμοποιούσατε χειριστές; Whenταν όταν προσθέσατε τα σημάδια στα Αγγλικά και τα Μαθηματικά και επίσης όταν συνδέσαμε συμβολοσειρές στο δείγμα κώδικα #2.