Έλεγχος Λογοκλοπής

10+ Καλύτερο ΔΩΡΕΑΝ Λογισμικό Έλεγχο Λογοκλοπίας (Κριτικές 2021)

Η λογοκλοπή είναι διανοητική κλοπή και απάτη που περιλαμβάνει τη χρήση περιεχομένου κάποιου χωρίς άδεια. Δεν παρέχει καμία πίστωση (τυχαία ή σκόπιμα) στον αρχικό συγγραφέα του έργου. Η λογοκλοπή περιλαμβάνει επίσης μη εξουσιοδοτημένη επαναχρησιμοποίηση προηγούμενου περιεχομένου και μεταφορά του ως νέου έργου.