Κατηγορία & Αντικείμενα Python

Python OOPs: Class, Object, Inheritance and Constructor with Παράδειγμα

Μάθετε πώς να ορίσετε κλάσεις και αντικείμενα στο python. Μάθετε επίσης προηγμένες έννοιες Python OOP όπως Κληρονομικότητα και κατασκευαστής με παράδειγμα.