Προσθήκη Λεξικού Python ' `title` =' Προσθήκη Λεξικού Python: Πώς Να Προσθέσετε Ζεύγος Κλειδιού/τιμής

Παράρτημα Python Dictionary: Τρόπος προσθήκης ζεύγους κλειδιών/τιμών

Το λεξικό είναι ένας από τους σημαντικούς τύπους δεδομένων που διατίθενται στην Python. Τα δεδομένα σε ένα λεξικό αποθηκεύονται ως ζεύγος κλειδιού/τιμής. Διαχωρίζεται με άνω και κάτω τελεία (:) και το ζεύγος κλειδιού/τιμής διαχωρίζεται με κόμμα (,