Δοκιμή Μονάδας Python

PyUnit Tutorial: Python Unit Testing Framework (με Παράδειγμα)

Ο έλεγχος μονάδας στην Python γίνεται για τον εντοπισμό σφαλμάτων στο στάδιο ανάπτυξης της εφαρμογής, όταν τα σφάλματα είναι λιγότερο επαναλαμβανόμενα και λιγότερο δαπανηρά για να διορθωθούν. Ένα τεστ μονάδας είναι ένα σενάριο δοκιμασμένου επιπέδου σεναρίου