Διασφάλιση Ποιότητας

Τι είναι η διασφάλιση ποιότητας (QA); Διαδικασία, Μέθοδοι, Παραδείγματα

Η κατανόηση της προτεραιότητας των πελατών για διασφάλιση ποιότητας κατά την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την εκτέλεσή της αποτελεί κεντρικό στόχο μιας ομάδας ποιοτικής ποιότητας.