Σεμινάριο Rnn

Σεμινάριο RNN (Επαναλαμβανόμενο νευρωνικό δίκτυο): Παράδειγμα TensorFlow

Τι χρειαζόμαστε ένα RNN; Η δομή ενός Τεχνητού Νευρικού Δικτύου είναι σχετικά απλή και αφορά κυρίως τον πολλαπλασιασμό της μήτρας. Κατά το πρώτο βήμα, οι είσοδοι πολλαπλασιάζονται με αρχικά τυχαία