Ρόλος & Συστατικό Του Mis

Στοιχεία & Ρόλος του MIS (Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης)

Το Facebook είναι μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στον κόσμο και ολόκληρη η ύπαρξή του εξαρτάται από τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και συστημάτων πληροφοριών. Άλλες επιτυχημένες εταιρείες όπως η Google