Στήλη Vs Στήλη

Row vs Column: Ποια είναι η διαφορά;

Μια σειρά είναι μια σειρά δεδομένων που τοποθετούνται οριζόντια σε έναν πίνακα ή ένα υπολογιστικό φύλλο. Είναι μια οριζόντια διάταξη των αντικειμένων, λέξεων, αριθμών και δεδομένων. Στη Σειρά, τα αντικείμενα δεδομένων είναι διατεταγμένα πρόσωπο με πρόσωπο με το ένα δίπλα στο άλλο στην ευθεία γραμμή.