Συνέντευξη Δοκιμών Sap Q & A

Κορυφαίες 18 ερωτήσεις & απαντήσεις συνέντευξης δοκιμής SAP

1) Αναφέρετε τι είναι το SAP; Το SAP σημαίνει Σύστημα εφαρμογών και προϊόντων. Παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να επικοινωνεί με κοινές εταιρικές βάσεις δεδομένων για ένα ολοκληρωμένο φάσμα εφαρμογών. Είναι μ